تماس با ما

دفتر مرکزی: مازندران، بابلسر، بلوار شریفی، نبش شریفی 15، مجتمع ایلیا، طبقه سوم، واحد 7

تلفن:  4-1135330773(98+)

فکس: 2189770325(98+)

دفتر تحقیق و توسعه: مازندران، بابلسر، خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران، مركز رشد واحدهاي فناوري دانش بنیان،

شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

کدپستی : 4741613519

 (+98)1135259653 : تلفن

 (+98)1135303671: فکس

وب سایت

http://www.toroudshomal.com

کنفرانس ها

http://con.toroudshomal.com

http://ge.toroudshomal.com

http://cnf.toroudshomal.com

http://co.toroudshomal.com

Journals

http://www.oajre.com

Others

http://www.tvtoroud.ir

پست الکترونیکی

events @ toroudshomal.com